Kontakt

Správca farnosti

Mgr. Jozef Dudič

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kazimír
Kazimír 118
076 13

056 6687040

 

Vyučujúci náboženskej výchovy na ZŠ Michaľany

Mgr. Anna Dulinová

Ing., Mgr. Ľudmila Dudašková